Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji

Duszpasterz:

Spotkania Redemptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji (RSPM) odbywają się w piątki około godz. 18, ale też czasami spotykamy się w soboty na jakieś gry, oglądanie filmów, itp. Takie typowe spotkania wyglądają różnie, ponieważ każdy z braci ma własny sposób na przekazanie wiedzy. Zazwyczaj zaczynamy od słowa Bożego, które później omawiamy albo jest podany temat np. „miłość”.


Bracia często rozmawiają z nami, raczej nie prowadzą takiego suchego wykładu. Takie spotkanie trwa godzinę i zawsze jest kończone wspólną modlitwą, na którą bracia wymyślili ciekawy sposób. Po oficjalnym spotkaniu zostajemy dłużej, aby porozmawiać z braćmi, pośmiać się.