Oaza Młodzieży

Duszpasterz: o. Tymoteusz Macioszek

Oaza młodzieży jest u nas podzielona na trzy stopnie formacyjne. Animatorami I stopnia są Kacper Dawlewicz i Jakub Skrzyński, zaś spotkania dla II i III stopnia prowadzi o. Tymoteusz. W Szczecinku animatorów jest więcej, lecz zajmują się oni Oazą Dzieci Bożych. Oba stopnie mają zazwyczaj spotkania w soboty o godz. 13.30. W ciągu roku odbywają się 3 ważne dla naszej oazy wydarzenia. Pierwszym z nich jest Wigilia Narodzenia Pańskiego, na której spotykamy się wraz z animatorami i opiekunem. Kolejne wydarzenia to Dni Wspólnoty, które odbywają się w Krakowie oraz wakacyjne rekolekcje, które dotychczas odbywały się w Łomnicy. Na tych wyjazdach możemy spotkać się z młodzieżą redemptorystowską z całej Polski.