Kontakt

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

cdm.redemptor@gmail.com

Kontakt
o. Grzegorz Gut CSsR