Ruch Światło Życie

Duszpasterz: o. Stanisław Madejczyk

Oaza Ruch Światło Życie to grupa młodzieży, która co piątek o godzinie 19:00 spotyka się na wspólnej modlitwie oraz na wspólnym odkrywaniu Pisma Świętego. Nasze spotkania zaczynamy od rozmowy w kaplicy z Najświętszym Sakramentem. Po modlitwie każdy udaje się ze swoim animatorem na spotkanie, na którym studiujemy słowo Boże. Po oficjalnej części mamy później czas na wspólne zabawy jak i rozmowy.

Znajdziesz nas także na Instagramie!