Świadectwo Janka podczas Misji w Hartowcu Ojca Jacka Dubla

Janek został poproszony o wygłoszenie świadectwa swojego życia podczas Misji w Hartowcu , której
przewodniczył Ojciec Jacek Dubel.

Janek podzielił się swoim doświadczeniem życia z Chrystusem, z obecną podczas spotkania młodzieżą, świetnie wpisując się w ich towarzystwo.